Στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδιασμού της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, οι Υπηρεσίες Τροχαίας, με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας και την αναβάθμιση του επιπέδου της οδικής ασφάλειας, στην ευρύτερη περιοχή του Κέντρου της Αθήνας, διενεργούν καθημερινά συστηματικούς ελέγχους για την αποτροπή των παράνομων σταθμεύσεων και τη βεβαίωση αντίστοιχων παραβάσεων.

Κατά τη διάρκεια χθεσινών ελέγχων, βεβαιώθηκαν συνολικά ενενήντα έξι  παραβάσεις παράνομων σταθμεύσεων, εκ των οποίων εβδομήντα δύο σε Ι.Χ. πέντε σε Δ.Χ.Ε., δεκαοκτώ σε δίκυκλα και μία  σε φορτηγό. Επίσης αφαιρέθηκαν εξήντα ζεύγη πινακίδων κυκλοφορίας από Ι.Χ.

Οι έλεγχοι για τις παράνομες σταθμεύσεις, που συχνά αποτελούν και αιτία πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων, θα συνεχιστούν αμείωτα.