Η απαγόρευση επιβολής μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης, τη νύχτα, τα Σαββατοκύριακα, τις αργίες και τον μήνα Αύγουστο, εμπόδιζε το Δημόσιο στη λήψη άμεσων μέτρων εκτέλεσης σε βάρος οφειλετών με επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται τα συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα.

Τα παραπάνω αποτελούν την εξήγηση που δίνει ο υφυπουργός Οικονομικών, Γιώργος Μαυραγάνης, έπειτα από ερωτήσεις που κατατέθηκαν στη Βουλή από βουλευτές για την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που παρέχει στο Δημόσιο τη δυνατότητα να προχωρά σε κατασχέσεις χωρίς κανένα χρονικό περιορισμό.

Απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις βουλευτών ο υφυπουργός Οικονομικών στη Βουλή, αναφέρεται ότι «η απαγόρευση επιβολής μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης, κατά τις νυχτερινές ώρες, τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις κατά νόμο εξαιρετέες ημέρες και τον μήνα Αύγουστο, εμπόδιζε το Δημόσιο στη λήψη άμεσων και αποτελεσματικών μέτρων εκτέλεσης σε βάρος οφειλετών του Δημοσίου με επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται κατά τα ανωτέρω χρονικά διαστήματα». 

Πλέον, με την προσθήκη που έγινε στον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, παρέχεται κατ΄εξαίρεση η δυνατότητα στο Δημόσιο να επιβάλει κατασχέσεις κινητών σε βάρος των επιχειρήσεων αυτών που έχουν σημαντικό ύψος βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών αποκλειστικά προς το Δημόσιο, μόνο εντός της επιχείρησης και κατά τα ανωτέρω χρονικά διαστήματα, δηλώνει επίσης ο κ. Μαυραγάνης. 

Σημειώνεται ότι ο βουλευτής της ΔΗΜΑΡ, Θωμάς Ψύρρας, με ερώτησή του προς το υπουργείο Οικονομικών, ανέφερε ότι η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες Ρυθμίσεις εφαρμογής Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων» που δημοσιεύθηκε τον Αύγουστο προβλέπει ότι σε βάρος επιχειρήσεων που λειτουργούν και έχουν συνολική βεβαιωμένη ληξιπρόθεσμη οφειλή, αποκλειστικά προς το Δημόσιο, άνω του ποσού των 50.000 ευρώ, επιτρέπεται η κατάσχεση κινητών στα χέρια του οφειλέτη εντός της επιχείρησης κατά τις ώρες λειτουργίας της και καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους.

«Παρέχεται, δηλαδή, η δυνατότητα στο Δημόσιο να επιβάλει κατασχέσεις εις βάρος επιχειρήσεων ακόμα και στη διάρκεια των επίσημων αργιών, τα Σαββατοκύριακα, τον μήνα Αύγουστο και κατά τη διάρκεια της νύχτας, κατά παρέκκλιση του ισχύοντος δικαίου αναγκαστικής εκτέλεσης» αναφέρει ο βουλευτής και επισημαίνει ότι η επιβολή κατάσχεσης χωρίς χρονικούς περιορισμούς αντίκειται στο Σύνταγμα και στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. 

Αντίστοιχη ερώτηση είχε απευθύνει στο υπουργείο Οικονομικών και η ανεξάρτητη βουλευτής, Χρυσούλα Μαρία Γιαταγάνα, η οποία εκτός από ζήτημα εκφοβισμού των οφειλετών θέτει και το ζήτημα καθιέρωσης ενός προνομίου υπέρ του Δημοσίου, έναντι των ιδιωτών.