Την μελέτη με την οποία αποτυπώνονται οι υπάρχοντες μισθοί στο δημόσιο έδωσαν στη δημοσιότητα τα υπουργεία Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών.

Αντικείμενο της μελέτης είναι η ανάλυση των υφιστάμενων στοιχείων αναφορικά με τη δυναμική της απασχόλησης στο Δημόσιο Τομέα, τη διάρθρωση των αμοιβών, καθώς και η παρουσίαση πρακτικών άλλων χωρών ως προς το μισθολόγιο του δημόσιου τομέα.

Το παρόν κείμενο αποτελεί προσχέδιο. Η μελέτη θα ολοκληρωθεί με την ενσωμάτωση της επεξεργασίας δεδομένων της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών από τη μισθοδοσία του Μαρτίου 2011, τα οποία θα καλύπτουν το σύνολο σχεδόν της Κεντρικής Διοίκησης.

Επιπλέον, γίνεται παρουσίαση της δυναμικής της απασχόλησης στο Δημόσιο, καθώς και των εκτιμήσεων της μισθολογικής δαπάνης για την περίοδο 2011 – 2013.

Την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης μελέτης, αναμένεται να ακολουθήσει ο νόμος για το ενιαίο μισθολόγιο σε ολόκληρο τον Δημόσιο τομέα. Υπό την έννοια αυτή, η πρώτη ολοκληρωμένη προσέγγιση έχει ιδιαίτερη αξία, καθώς τα όρια αναμένεται να κινηθούν προς τα κάτω και όχι προς τους καλύτερα αμειβόμενους δημοσίους υπαλλήλους, οι οποίοι θεωρούνται “ρετιρέ”.