Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων που συνεδρίασε το περασμένο Σάββατο στην Κέρκυρα δεν εξέλεξε Περιφερειακό “Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης”, όπως ορίζει ο πρόσφατος νόμος για τη διοικητική μεταρρύθμιση, καθώς ουδείς από τους πέντε υποψήφιους δεν κατάφερε να συγκεντρώσει τα 2/3 των απαιτούμενων ψήφων από το σύνολο των μελών του σώματος.

Η εξέλιξη αυτή κρίθηκε από το σύνολο των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου που συμμετείχαν στις εκλογές, ως αποτέλεσμα της “έλλειψης επαρκούς προετοιμασίας”.

Για το λόγο αυτό, το σώμα αποφάσισε να ζητήσει τροπολογία του άρθρου του νόμου που προβλέπει πλειοψηφία των 2/3 για την εκλογή και δε δίνει τη δυνατότητα επανάληψης της προσπάθειας.

Το θέμα της τροπολογίας ανέλαβε να μεταφέρει ο Περιφερειάρχης Σπύρος Σπύρου στην Ένωση Περιφερειών Ελλάδας και μέσω αυτής στον Υπουργό Εσωτερικών, Γιάννη Ραγκούση.

Ανάλογη εξέλιξη υπήρξε και στο Δήμο Ζακυνθίων όπου μετά από δύο συνεχόμενες ψηφοφορίες ο πλειοψηφήσας υποψήφιος δεν κατάφερε να συγκεντρώσει τα 2/3 των ψήφων του Δημοτικού Συμβουλίου. Για τον περαιτέρω χειρισμό του θέματος το Δημοτικό Συμβούλιο υπέβαλλε ερώτημα στο υπουργείο Εσωτερικών.