Υπουργική απόφαση σχετικά με την κατανομή 925 θέσεων εκπαιδευτικoύ προσωπικού στα ΙΕΚ και τις ΣΕΚ υπέγραψε ο υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος. Οι θέσεις είχαν συσταθεί βάσει διατάξεων του νόμου που ψηφίστηκε την προηγούμενη εβδομάδα, και θα καλυφθούν από τους εκπαιδευτικούς που είχαν τεθεί σε διαθεσιμότητα στις 23 Ιουλίου.

Με την απόφαση αυτή, 55 μέρες από την τοποθέτησή τους στη διαθεσιμότητα, οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν σε 50 ειδικότητες (ενδεικτικά αργυροχρυσοχοΐα, γραφιστική, φωτογραφία, τεχνίτες αυτοκινήτων, κομμωτική, αισθητική, υδραυλικοί κ.α.), επιστρέφουν σε θέση εκπαιδευτικού έργου.

Σε συνέχεια της ψήφισης του Νόμου την προηγούμενη εβδομάδα, με τις διατάξεις του οποίου συστάθηκαν 925 θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού στα Ι.Ε.Κ.