Μαθητικό συλλαλητήριο βρίσκεται σε εξέλιξη στο κέντρο της Αθήνας. Οι μαθητές αντιδρούν στις ρυθμίσεις για το Νέο Λύκειο αλλά και στη διαθεσιμότητα των εκπαιδευτικών.

Κλειστή αυτή την ώρα η οδός Πανεπιστημίου.