Από το Δήμο Καρδίτσας έγινε γνωστό οτι με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Αναπλ. Οικονομικών η αρμοδιότητα για τη συγκέντρωση και τον έλεγχο των αιτήσεων και των προβλεπόμενων δικαιολογητικών για την πληρωμή της εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών μεταβιβάζεται από τη Δ.Ο.Υ. στη Δ/νση Οικονομικού ή τα τμήματα Δ/κου Οικονομικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Για την εξυπηρέτηση των δικαιούχων δημοτών  οι σχετικές αιτήσεις με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στα ΚΕΠ του Δήμου.

Δικαιούχοι της εισοδηματικής ενίσχυσης είναι οικογένειες, συμπεριλαμβανομένων και των μονογονεϊκών, Ελλήνων υπηκόων κρατών – μελών της Ε.Ε. των οποίων τα μέλη κατοικούν μόνιμα σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές.

Στην κατηγορία των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών, όσον αφορά το Δήμο Καρδίτσας ανήκουν οι Τοπικές Κοινότητες:

Δημοτική Ενότητα Καλλιφωνίου: Δαφνοσπηλιά, Απιδιά, Μολόχα

Δημοτική Ενότητα Μητρόπολης: Άγιος Γεώργιος, Πορτίτσα

Δημοτική Ενότητα Ιτάμου: Αμάραντος, Αμπελικό, Καροπλέσι, Καστανιά, Καταφύγι, Νεράϊδα, Ραχούλα

Για την καλύτερη ενημέρωση των δικαιούχων η αρμόδια Αντιδήμαρχος Ειδικών Πληθυσμιακών-Κοινωνικών Ομάδων και Αλληλεγγύης του Δήμου Καρδίτσας κ. Ουρ. Σούφλα, προγραμματίζει να συναντηθεί με τους Προέδρους των παραπάνω Κοινοτήτων:

- Την Δευτέρα 23/9 και ώρα 11.00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Καλλιφωνίου με τους Προέδρους των ορεινών και μειονεκτικών Τοπικών Κοινοτήτων της Δ.Ε. Καλλιφωνίου

- Την Τρίτη 24/9 και ώρα 11.00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Καλλιθήρου με τους Προέδρους των ορεινών και μειονεκτικών Τοπικών Κοινοτήτων της Δ.Ε. Ιτάμου

- Την Τετάρτη 25/9 και ώρα 11.00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Μητρόπολης με τους Προέδρους των ορεινών και μειονεκτικών Τοπικών Κοινοτήτων της Δ.Ε. Μητρόπολης

Ύψος εισοδηματικής ενίσχυσης και δικαιολογητικά

Το ύψος της εισοδηματικής Ενίσχυσης ανέρχεται:

Σε 600 ευρώ ετησίως, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων δεν υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλ. (3.000,00) ευρώ ετησίως

Σε 300 ευρώ ετησίως, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων κυμαίνεται μεταξύ του ποσού των 3.000 ευρώ και του ποσού των τεσσάρων 4.700,00 ευρώ.

Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο Εισόδημα του φορολογούμενου, της συζύγου του και των ανήλικων τέκνων από κάθε πηγή.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται να καταθέσουν οι δικαιούχοι είναι τα εξής:

-Αίτηση του δικαιούχου (στην οποία θα αναγράφονται ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, δ/νση κατοικίας ΑΦΜ, αριθμός τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ)

-Βεβαίωση του Δημάρχου του τόπου κατοικίας του δικαιούχου απ' την οποία να προκύπτει η επί διετία τουλάχιστον διαμονή σε συγκεκριμένη ορεινή και μειονεκτική περιοχή της οδηγίας 85/148/ΕΟΚ.

-Αντίγραφο του Εκκαθαριστικού σημειώματος της δήλωσης φορολογίας Εισοδήματος του οικονομικού έτους για το οποίο αιτείται η Εισοδηματική Ενίσχυση (Εισοδήματα προηγούμενου έτους) ή της δήλωσης αυτής (έντυπο Ε1) αν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης δεν έχει παραληφθεί το Εκκαθαριστικό σημείωμα.

-Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του δικαιούχου περί της μη είσπραξης της οικονομικής.