Με συνολικά 8 αστυνομικούς θα ενισχυθεί η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, όπως προκύπτει από τον πίνακα των συμπληρωματικών μεταθέσεων του αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.

Στην Αχαΐα μετατίθενται τρεις αστυνομικοί, ενώ από δύο θα μοιραστού σε Ηλεία και Αιτωλοακαρνανία.

Όπως είναι προφανές, είναι υποτυπώδης η ενίσχυση των τοπικών Αστυνομικών διευθύνσεων, τη στιγμή που οι συνδικαλιστικές ενώσεις έχουν προειδοποιήσει για την αύξηδη της εγκληματικότητας στην περιοχή, αλλά και τις εργασιακές συνθήκες υπό τις οποίες καλούνται να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους.