Στη δικαιοσύνη θα προσφύγει το ΑΠΘ κατά του μέτρου της διαθεσιμότητας των διοικητικών υπαλλήλων.

Μετά από συνάντηση των πρυτανικών αρχών και των κοσμητόρων του Πανεπιστημίου με τη Νομική Επιτροπή αποφασίστηκε η άμεση κατάθεση αιτήσεως ακυρώσεως και αιτήσεως αναστολής εκτελέσεως, στο Συμβούλιο της Επικρατείας, κατά της επικείμενης Κοινής Υπουργικής Απόφασης που θα καταργήσει τις οργανικές θέσεις των διοικητικών υπαλλήλων.

Ο πρύτανης του ΑΠΘ, Γιάννης Μυλόπουλος ανακοίνωσε ότι έχει δρομολογηθεί συνάντηση, τη Δευτέρα, στην Αθήνα, των πρυτάνεων των 8 πανεπιστημίων που θίγονται καίρια από τις εξελίξεις, καθώς και του συντονιστικού οργάνου της Συνόδου των Πρυτάνεων, προκειμένου να συζητηθεί κοινή προσφυγή στη δικαιοσύνη και να προγραμματιστούν κοινές δράσεις.

Την Τρίτη θα συνεδριάσει η Σύγκλητος του ΑΠΘ, προκειμένου να επικυρωθεί η προσφυγή στη δικαιοσύνη και να σχεδιαστούν οι επόμενες κινήσεις.