Καλές επιδόσεις στην υιοθέτηση πολιτικών ενσωμάτωσης των μεταναστών το 2010 είχαν η Σουηδία, Πορτογαλία, Καναδάς, Φινλανδία, Ολλανδία, Νορβηγία, το Βέλγιο, η Ισπανία, ΗΠΑ και η Ιταλία, ενώ χαμηλά στη λίστα βρίσκονται η Λεττονία, Κύπρος, Σλοβακία, Μάλτα, Λιθουανία, Βουλγαρία, Πολωνία, Αυστρία, Ελβετία και Ρουμανία.

Η Ελλάδα, μαζί με την Ιρλανδία και τη Σλοβενία βρίσκονται ακριβώς στη μέση του σχετικού πίνακα.

Η σχετική έρευνα προήλθε από το ΜΙΡΕΧ, που αποτελεί μια συνεργασία του Βρετανικού Συμβουλίου και της Ομάδας Μεταναστευτικής Πολιτικής, χρηματοδοτείται από ένα ευρωπαϊκό ταμείο και διενεργείται σε 31 χώρες - τις 27 ευρωπαϊκές και τις ΗΠΑ, Καναδά, Νορβηγία και Ελβετία.

Οι επιδόσεις υπολογίζονται επί τη βάσει ανταπόκρισης των εθνικών πολιτικών σε 148 δείκτες, που επιδιώκεται να συνυπολογίσουν όλα τα μέτρα ενσωμάτωσης των μεταναστών στις ευρωπαϊκές κοινωνίες. Το επιζητούμενο είναι το διαχρονικό: ισονομία και ίσες ευκαιρίες για όλους...