Περισσότερες αρμοδιότητες στο χωροταξικό σχεδιασμό και τον αναπτυξιακό προγραμματισμό και ολοκλήρωση του «Καλλικράτη» ζητούν, στο κείμενο των συμπερασμάτων του έκτακτου συνεδρίου τους, οι περιφερειάρχες της χώρας.

Επιπλέον ζητούν να ολοκληρωθεί άμεσα από την Κεντρική Κυβέρνηση το Εθνικό Κτηματολόγιο και Δασολόγιο, αύξηση του Προγράμματος Δημόσιων Επενδύσεων,  αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου για τα Δημόσια Έργα και τις Απαλλοτριώσεις.

Σε ό,τι αφορά στα οικονομικά των περιφερειών,το έκτακτο συνέδριο της ΕΝΠΕ αποφάσισε να αιτηθεί, μεταξύ άλλων, την εξασφάλιση ενός ελάχιστου εγγυημένου ποσού λειτουργικών πόρων σε σχέση με τις μεταφερόμενες αρμοδιότητες καθώς και τη θέσπιση ρητρών έγκαιρης καταβολής των Κ.Α.Π. από την κυβέρνηση.

«Συμφωνούμε στη δημιουργία Υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου σε κάθε Περιφέρεια, όπως έχουν όλοι οι σοβαροί δημόσιοι και ιδιωτικοί Οργανισμοί στην Ευρώπη, με την προϋπόθεση ενός κοινά αποδεκτού (από την Κυβέρνηση και την ΕΝΠΕ) κανονιστικού πλαισίου δομής, αρμοδιοτήτων, λειτουργιών και σχέσεων της Υπηρεσίας αυτής και ενός Προγράμματος συλλογικής υποστήριξης των Περιφερειών για τη συγκρότησή της», αναφέρουν στο τελικό κείμενο οι περιφερειάρχες της χώρας.