«Σε µια εποχή που το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων και οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Περιφερειών, καταρρέουν, τα κονδύλια του ΕΣΠΑ αποτελούν το µοναδικό χρηµατοδοτικό πνεύµονα για την εκτέλεση έργων στην Αυτοδιοίκηση. Αυτό το εργαλείο είµαστε αποφασισµένοι να το αξιοποιήσουµε στο έπακρο» δήλωσε ο Περιφερειάρχης Αττικής.

Μιλώντας στην Επιτροπή Παρακολούθησης για το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ο Γιάννης Σγουρός πρόσθεσε πως «∆εν µπορεί να µιλάµε για ανάπτυξη και για καταπολέµηση της ανεργίας, και εµείς οι ίδιοι να µην δίνουµε το 100% των δυνάµεων µας για την µέγιστη δυνατή απορρόφηση των κοινοτικών πόρων».

Έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου καθώς, όπως είπε «σε 3 µήνες λήγει τυπικά η διαχειριστική περίοδος 2007-2013. ∆εν έχουµε την πολυτέλεια να χάσουµε ούτε ένα ευρώ».

Επεσήμανε πως «παρά τη σηµαντική αύξηση της απορροφητικότητας που πετύχαµε ως Περιφέρεια Αττικής, το ΠΕΠ Αττικής βρίσκεται σε µία δύσκολη καµπή. Οι καθυστερήσεις, δυσλειτουργίες, εµπλοκές σε όλο το φάσµα υλοποίησης δηµοσίων συµβάσεων και δράσεων του ΕΣΠΑ, παραµένουν ακλόνητες στην Ελλάδα της κρίσης» και απηύθυνε «έκκληση στους φορείς υλοποίησης να τρέξουν τα έργα τους σαν να είναι οι τελευταίοι µήνες της περιόδου και όχι µόνον του έτους. Να ξεπεράσουν τους εαυτούς τους και τον µέσο όρο και µας εκπλήξουν θετικά».