Η αποτελεσματικότητα και η εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος θα "καθοδηγήσει" το σχέδιο αναδιάρθρωσης των υπηρεσιών της Πυροσβεστικής.

Όπως αναφέρει ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Χρήστος Παπουτσής, με έγγραφο του που διαβιβάστηκε στη Βουλή "για τη μελέτη του θέματος της αναδιάρθρωσης - αναδιοργάνωσης του συνόλου των Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος, έχει συγκροτηθεί στο Αρχηγείο επιτροπή, η οποία, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της, θα υποβάλει σχετικό πόρισμα με τις προτάσεις της, προκειμένου στη συνέχεια να ληφθούν αποφάσεις που θα αφορούν και τυχόν ίδρυση, αναβάθμιση ή κατάργηση πυροσβεστικών Υπηρεσιών και Κλιμακίων".

Ο κ. Παπουτσής ενημερώνει επίσης τη Βουλή ότι η Επιτροπή, πριν καταλήξει στο πόρισμα της, θα λάβει υπόψη της όλες τις παραμέτρους και ιδιαιτερότητες που αφορούν το οικιστικό και φυσικό περιβάλλον, τον τομέα ευθύνης των κλιμακίων και των Υπηρεσιών, καθώς και το διαθέσιμο προσωπικό.

"Σε κάθε περίπτωση πάντως σκοπός και στόχος της αναδιοργάνωσης των Υπηρεσιών είναι η αποτελεσματική και εύρυθμη λειτουργία αυτών, η αναβάθμιση των παρεχομένων στους πολίτες υπηρεσιών και πρωτίστως η διασφάλιση της ζωής και της περιουσίας τους", αναφέρει ο υπουργός και προσθέτει ότι "στο πλαίσιο αυτό και σε συνδυασμό με τις πολύ δύσκολες σημερινές δημοσιονομικές συνθήκες, θα αντιμετωπιστούν τα θέματα που αφορούν στην ίδρυση, κατάργηση, προαγωγή και εν γένει λειτουργία των πυροσβεστικών υπηρεσιών σε όλες τις περιοχές της χώρας".

Το έγγραφο για τις επικείμενες αλλαγές στις υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος, διαβιβάστηκε στη Βουλή με αφορμή ερώτηση του βουλευτή της ΝΔ Μαργαρίτη Τζίμα, αναφορικά με πληροφορίες για επικείμενη κατάργηση του πυροσβεστικού κλιμακίου Κάτω Νευροκοπίου και τη συγχώνευση του με τον Πυροσβεστικό Σταθμό Δράμας.

Ο βουλευτής έχει προειδοποιήσει ότι τυχόν κατάργηση του συγκεκριμένου πυροσβεστικού κλιμακίου θα δημιουργήσει σοβαρά επιχειρησιακά προβλήματα με δεδομένο ότι η πόλη της Δράμας απέχει σημαντικά από την περιοχή.