Αίτημα για την πλήρωση 300 θέσεων του κλάδου ΔΕ Φύλαξης των Καταστημάτων Κράτησης της Χώρας, έχει απευθύνει το Υπουργείο Δικαιοσύνης προς το Υπουργείο Εσωτερικών, κατά τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων που υποβλήθηκε για το 2011.

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Χάρης Καστανίδης με έγγραφό του που διαβιβάστηκε στη Βουλή ενημερώνει για τις ανάγκες πλήρωσης θέσεων στα καταστήματα κράτησης και ειδικά για το κατάστημα κράτησης Κορυδαλλού, στο οποίο, όπως αναφέρει, ενώ ο αριθμός των οργανικών θέσεων του κλάδου ΔΕ Φύλαξης ανέρχεται σε 325, από αυτές είναι καλυμμένες οι 249, ήτοι ποσοστό 76,62%.