Με δύο έγγραφα προς τον πρύτανη του πανεπιστημίου Ιωαννίνων ο υφυπουργός Παιδείας, Γιάννης Πανάρετος, ζητεί να γίνει έλεγχος, ύστερα από καταγγελίες περί λογοκλοπής και αμφισβήτησης γνησιότητας πιστοποιητικών για την εκλογή λέκτορα.

Ειδικότερα, στο ένα από τα δύο έγγραφά του, ο κ. Πανάρετος σημειώνει: «Σας διαβιβάζουμε επιστολή μελών ΔΕΠ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, η οποία περιήλθε στο υπουργείο Παιδείας και αφορά στη διαδικασία εκλογής και στην αμφισβήτηση της γνησιότητας των πιστοποιητικών της υποψήφιας για μία θέση μέλους ΔΕΠ της βαθμίδας του λέκτορα τής ως άνω σχολής στο γνωστικό αντικείμενο "Μαιευτική Γυναικολογία" και παρακαλούμε να διερευνήσετε τα καταγγελλόμενα, καθώς και να λάβετε υπόψη τα αναφερόμενα στην επιστολή κατά τον έλεγχο νομιμότητας του σχετικού φακέλου, ενημερώνοντας την υπηρεσία μας και τους ενδιαφερομένους σχετικά».