Οι μισές (δέκα από τις συνολικά 20) από τις κυριότερες δημόσιες ηλεκτρονικές υπηρεσίες  στην Ελλάδα είναι πλήρως διαθέσιμες ηλεκτρονικά, κατά συνέπεια η χώρα μας βρίσκεται τελευταία στη σχετική ευρωπαϊκή κατάταξη, σύμφωνα με πρόσφατη ανακοίνωσή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Γι' αυτό, το Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ) επισημαίνει ότι θα πρέπει να ενταθούν ακόμα περισσότερο οι εγχώριες προσπάθειες για την επέκταση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (e-government).

Το Παρατηρητήριο, αποτελώντας τον επίσημο συντονιστή - φορέα παροχής των σχετικών στοιχείων για την Ελλάδα, αναφέρει ότι ο δείκτης ηλεκτρονικής ολοκλήρωσης για τις 20 βασικές δημόσιες υπηρεσίες της Ελλάδας το 2010 διαμορφώνεται ως εξής: 65% για τις υπηρεσίες προς πολίτες (έναντι 87% στην ΕΕ27), 78% για τις υπηρεσίες προς επιχειρήσεις (ΕΕ27: 94%) και 70% για το σύνολο των 20 υπηρεσιών (ΕΕ27: 90%)

Αναφορικά με το δείκτη πλήρους ηλεκτρονικής διαθεσιμότητας (full online availability), η Ελλάδα, με δέκα στις 20 υπηρεσίες να είναι πλήρως διαθέσιμες ηλεκτρονικά (πέντε για πολίτες και πέντε για επιχειρήσεις) παρουσιάζει ποσοστό 48% (τελευταία στην ευρωπαϊκή κατάταξη), με τον αντίστοιχο μέσο όρο της ΕΕ27 να βρίσκεται στο 82% σημειώνοντας σημαντική αύξηση έναντι του 2009 (69%).

Ωστόσο, παρά την αξιοσημείωτη σε πολλές χώρες ανάπτυξη των υπηρεσιών, σύμφωνα με το Παρατηρητήριο, προβληματίζει τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις η περιορισμένη τους χρήση από τους πολίτες, καθώς το ποσοστό των ατόμων που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για συναλλαγές με το Δημόσιο, διαμορφώνεται στο 32% για την ΕΕ27 και στο 13% για την Ελλάδα (πηγή: Eurostat, 2010).

Όσον αφορά την φιλικότητα των παρεχομένων υπηρεσιών, η Ελλάδα έχει ποσοστό 91% στον εν λόγω δείκτη, έναντι 80% του μέσου όρου των χωρών της έρευνας. Η επίδοση της Ελλάδας εν προκειμένω είναι σαφώς βελτιωμένη, καθώς βρίσκεται στην έκτη θέση, ισοβαθμώντας με Ισπανία, Πολωνία και Πορτογαλία.

Σχετικά με τις ηλεκτρονικές προμήθειες, επισημαίνεται ότι στην Ελλάδα το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων Προμηθειών βρίσκεται ακόμη σε φάση υλοποίησης. Από το ευρωπαϊκό περιβάλλον ξεχωρίζει η Ιρλανδία, με 100% ηλεκτρονική διαχείριση τόσο των προκηρύξεων όσο και της κατακύρωσης των συμβάσεων.