Στη 2η ειδική ανακρίτρια μεταβιβάστηκε ο φάκελος με όλα τα στοιχεία για την υπόθεση του έργου του προαστιακού στο τμήμα Πειραιάς - Αθήνα - Τρεις Γέφυρες, όπως  αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, με αφορμή σχετικά δημοσιεύματα που αναφέρονται στην ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. του ΟΣΕ για καταγγελία της σχετικής σύμβασης.

Στην ανακοίνωση του υπουργείου επισημαίνεται ότι η διαδικασία που ακολουθήθηκε από την αρχή ήταν προβληματική, καθώς το έργο είχε ενταχθεί στα Ολυμπιακά Έργα, αλλά η έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου εδόθη καθυστερημένα, τρεις μήνες μετά την ολοκλήρωση των Ολυμπιακών Αγώνων, με αποτέλεσμα η υπογραφή της σχετικής σύμβασης και η συνέχιση της εκτέλεσής του να συνιστούν από μόνα τους διαχειριστική ανωμαλία.

Για το λόγο αυτό, η νέα διοίκηση του ΕΔΙΣΥ, οι χειρισμοί της οποίας έπρεπε να κινηθούν στο αυστηρό πλαίσιο που ορίζουν οι κανόνες της χρηστής διοίκησης και η περιφρούρηση των συμφερόντων του Δημοσίου, ώστε να μη χαθεί ούτε ένα ευρώ, δοθέντος ότι το έργο ήταν συγχρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε., εισηγήθηκε τη διακοπή της σύμβασης ώστε να λυθεί ο γόρδιος δεσμός και να τεθεί τέλος στις υπερβάσεις των υπερβάσεων και τις παρατάσεις των παρατάσεων.