Το υπουργείο Εσωτερικών θα διαθέσει 3.936.222 ευρώ για την καταβολή του διατροφικού επιδόματος, με απόφαση που υπέγραψε ο υφυπουργός Γιώργος Ντόλιος.

Το ποσό θα διατεθεί αποκλειστικά για την καταβολή του διατροφικού επιδόματος στους δικαιούχους νεφροπαθείς, στους μεταμοσχευμένους νεφροπαθείς, στους μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων και μυελού των οστών καθώς και σε αλλοδαπούς και ομογενείς νεφροπαθείς, για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο.

Με δεύτερη απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών, ανακοινώνεται επίσης ότι δίδεται ενίσχυση 3.543.702 ευρώ στις Περιφέρειες Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων, Αττικής και Πελοποννήσου, για τους ίδιους αποκλειστικά λόγους με την παραπάνω απόφαση.