Ελεύθερο το πεδίο για την εκποίηση και απομάκρυνση από το λιμάνι του Περαιά των ανενεργών εγκαταλελειμμένων πλοίων της εταιρείας G.A. Ferries του κ. Γερ. Αγούδημου, τα οποία ήδη έχουν κριθεί επικίνδυνα, καθώς η Επιτροπή Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας με σειρά Αποφάσεων της, απέρριψε όλες τις αιτήσεις αναστολών κατά των Αποφάσεων της Ο.Λ.Π. Α.Ε., τις οποίες είχε υποβάλει η εταιρεία.

Πρόκειται για τα πλοία: “ΜΑΡΙΝΑ”, “ΡΟΜΙΛΝΤΑ”, “ΡΟΔΑΝΘΗ”, “ΝΤΑΛΙΑΝΑ”, “ΑΝΘΗ ΜΑΡΙΝΑ”, “ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ”, και “ΜΙΛΕΝΑ”.

Όπως έγινε γνωστό από την Ο.Λ.Π. Α.Ε. η αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών έχει συντάξει τις νέες Προκηρύξεις Εκποίησης, τις οποίες και θα δημοσιεύσει για κάθε πλοίο ξεχωριστά την επόμενη εβδομάδα.