Εξώδικο προς τη ΔΕΗ απέστειλαν οι κάτοικοι του Τριποτάμου Μεγαλόπολης, ενώ προαναγγέλλουν ότι θα προχωρήσουν και στην κατάθεση μηνυτήριας αναφοράς για τη διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών για την κατολίσθηση στο λιγνιτωρυχείο.

Να σταματήσει άμεσα κάθε δραστηριότητα του ορυχείου της ΔΕΗ προς την πλευρά που γειτνιάζει με την περιοχή του Τριποτάμου, μέχρις ότου διασφαλιστούν οι κάτοικοι και οι περιουσίες μας (με εμπεριστατωμένες μελέτες) και βρεθεί δίκαιη, οριστική και συνολική λύση για την τύχη του οικισμού Τριποτάμου και της κτηματικής περιφέρειας γύρωθεν του χωριού ζητά ο Σύλλογος Τριποταμιτών Μεγαλόπολης «Ο Άγιος Δημήτριος» με εξώδικη διαμαρτυρία που έστειλε στη ΔΕΗ.

Συγκεκριμένα το εξώδικο αναφέρει:

ΕΝΩΠΙΟΝ  ΠΑΝΤΟΣ  ΑΡΜΟΔΙΟΥ  ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΕΞΩΔΙΚΟΣ  ΔΗΛΩΣΙΣ

 

1.  Του εν Αθήναις εδρεύοντος ανεγνωρισμένου σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΠΟΤΑΜΙΤΩΝ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ – Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», νομίμως εκπροσωπουμένου.

2. α)  Γεωργίου Δημόπουλου του Νικολάου

β)  Ηλία Δάρρα  του Αθανασίου

γ)  Σπύρου Αποστολόπουλου του Γεωργίου

δ)  Χριστίνας  Μερζιώτη του Αθανασίου

ε)  Παναγιώτη  Θεοδωρόπουλου του Δημητρίου

στ)  Ανδρέα Δούκουρη του  Ευαγγέλου

ζ)  π. Βασιλείου Δάρρα  του Αθανασίου

η)  Θεοδώρου Μαγκλάνη του  Γεωργίου

υπό την ιδιότητά τους ως μέλη της Επιτροπής των κατοίκων του Τριποτάμου ( για τα θέματα της απαλλοτρίωσης του οικισμού ).

 

ΚΑΤΑ

Της ανωνύμου εταιρείας  που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Χαλκοκονδύλη, αρ. 30) με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ (Δ.Ε.Η.)  Α.Ε.», νομίμως  εκπροσωπούμενης.

_______________________________________

Όπως είναι  γνωστό, πριν από λίγες ημέρες έλαβε  χώρα μεγάλη κατολίσθηση στην περιοχή  του Τριποτάμου, η οποία, εκτός  των άλλων, καταπλάκωσε και δύο  από τους εκσκαφείς της Δ.Ε.Η., χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν ανθρώπινα  θύματα.  Από την κατολίσθηση καταστράφηκαν και εδαφικές εκτάσεις του Τριποτάμου, οι οποίες δεν έχουν ακόμα απαλλοτριωθεί. Και ενώ ειδοποιήθηκαν, πολύ καλώς, οι εργαζόμενοι του ορυχείου να διακόψουν τη λειτουργία του ,με αποτέλεσμα να μη θρηνήσουμε ανθρώπινες ζωές , κανείς δε διανοήθηκε να ειδοποιήσει τους κατοίκους του οικισμού μας ότι περιμένουν κάποιο τέτοιο κατολισθητικό φαινόμενο  που θα μπορούσε να επιφέρει τραγικά αποτελέσματα  για να λάβουν τα μέτρα τους.

Η κατολίσθηση  αυτή επιβεβαίωσε κατ’ αρχήν τις  ανησυχίες των κατοίκων του Τριποτάμου, οι οποίοι με αλλεπάλληλα υπομνήματα και εξώδικες δηλώσεις προς την Δ.Ε.Η., διαμαρτύρονται συνεχώς για τις δραστηριότητες της Δ.Ε.Η. πλησίον του χωριού, για τα ρήγματα που έχουν από ετών παρατηρηθεί πλησίον αλλά και μέσα στο χωριό, αλλά και για τις ρωγμές και λοιπές ζημίες που έχουν παρατηρηθεί τα τελευταία χρόνια σε σπίτια και λοιπές κατασκευές του χωριού μας.

Η εν λόγω κατολίσθηση  επιβεβαίωσε επίσης την ανευθυνότητα των αρμοδίων της Δ.Ε.Η., αλλά και την έλλειψη σωστού σχεδιασμού και προγραμματισμού των επεκτάσεων των ορυχείων της και την ανεξέλεγκτη λειτουργία των ιδιωτικών εταιρειών. Επιβεβαίωσε ακόμη και τις ελλείψεις στα μέτρα ασφάλειας που καταγγέλλουν συνεχώς οι εργαζόμενοι .

Είναι χαρακτηριστικό ότι στις αλλεπάλληλες διαμαρτυρίες μας, οι αρμόδιοι της Δ.Ε.Η. μας διαβεβαίωναν ότι ελέγχουν την κατάσταση, ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με την ευστάθεια και ασφάλεια του χωριού και ότι ο χώρος του νεκροταφείου Τριποτάμου «… είναι και θα παραμείνει ασφαλής από κατολισθητικά φαινόμενα.»

Είναι επίσης χαρακτηριστικό ότι, παρότι έχει αποφασίσει η Δ.Ε.Η. την απαλλοτρίωση του οικισμού Τριποτάμου ήδη από τον Μάρτιο του 2011, μέχρι  σήμερον δεν έχει ολοκληρωθεί  ούτε καν η σύνταξη του κτηματολογικού πίνακα, παρότι οι εκσκαφείς της εργάζονται ήδη στα όρια του οικισμού !!!

Είναι προφανές πλέον ότι υπάρχει σοβαρότατο πρόβλημα με την ασφάλεια και ευστάθεια  ολόκληρου του οικισμού Τριποτάμου, αποκλειστικά δε υπαίτια για την  δημιουργηθείσα κατάσταση, για τις  ζημίες που υπάρχουν ήδη σε σπίτια και περιουσίες των κατοίκων του Τριποτάμου, αλλά και ότι ήθελε συμβεί μελλοντικά, είναι η Δ.Ε.Η.

Κατόπιν των  ανωτέρω, οι κάτοικοι του Τριποτάμου διαμαρτύρονται και πάλιν εντονότατα για την συμπεριφορά της Δ.Ε.Η. απέναντί τους, εκφράζουν προς την Δ.Ε.Η., αλλά και σε κάθε αρμόδια Αρχή τις ανησυχίες τους για την ασφάλεια του χωριού τους και καλούν την Δ.Ε.Η. όπως:

1.  Σταματήσει άμεσα κάθε δραστηριότητα του ορυχείου της προς την πλευρά που γειτνιάζει με την περιοχή του Τριποτάμου, μέχρις ότου διασφαλιστούν οι κάτοικοι και οι περιουσίες μας (με εμπεριστατωμένες μελέτες) και βρεθεί δίκαιη, οριστική και συνολική λύση για την τύχη του οικισμού Τριποτάμου και της κτηματικής περιφέρειας γύρωθεν του χωριού.

 

2.  Να μας παραχωρήσει ή μεταβιβάσει την έκταση που έχουμε ήδη ζητήσει νοτίως του χωριού, προκειμένου να προγραμματίσουμε, οργανώσουμε και δημιουργήσουμε το νέο οικισμό Τριποτάμου.

3.  Να προβεί στις απαραίτητες νομικές και θεσμικές ενέργειες, προκειμένου να έχουν νομίμως προτεραιότητα οι άνεργοι κάτοικοι του Τριποτάμου στις προσλήψεις προσωπικού της Δ.Ε.Η. (μόνιμου ή έκτακτου), δεδομένου ότι με τις συνεχείς απαλλοτριώσεις έχουν ήδη καταστεί και ακτήμονες.

4.  Να αποζημιώσει άμεσα τους κατοίκους για την απώλεια της σοδειάς τους, δεδομένου ότι δεν μπορούν πλέον να καλλιεργήσουν ή να εκμεταλλευθούν τα κτήματα που ευρίσκονται πλησίον του ρήγματος που έχει δημιουργηθεί, για λόγους ασφαλείας.

Ευελπιστούμε ότι θα λάβετε υπ’ όψιν σας τα ανωτέρω και  θα ικανοποιήσετε τα δίκαια αιτήματά μας, ώστε να δοθεί η δέουσα λύση στα προβλήματα που εσείς οι ίδιοι δημιουργήσατε στο χωριό μας.

Διαφορετικά σας δηλούμε  ότι είμαστε αποφασισμένοι να χρησιμοποιήσουμε κάθε ένδικο μέσο προκειμένου  να προστατεύσουμε τα Συνταγματικώς  κατοχυρωμένα δικαιώματά μας στη  ζωή, στην υγεία και στην περιουσία μας, αλλά κυρίως για να προστατεύσουμε την αξιοπρέπειά μας.

 

Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας εναντίον σας, αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής εντέλλεται όπως νομίμως επιδώσει την παρούσα  προς αυτήν προς την οποία απευθύνεται προς γνώσιν της και για τας νομίμους συνεπείας, αντιγράφοντας ολόκληρο το περιεχόμενο της παρούσας στην έκθεση επιδόσεως.

Γίνεται μνεία ότι επεκολλήθη ένσημο Τ.Π.Δ.Α. 1,15 €.

 

     Αθήνα, 23.09.2013

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος

 

 

Στη συνέχεια θα καταθέσουμε μηνυτήρια αναφορά στον Εισαγγελέα προκειμένου να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες και παραλείψεις των υπευθύνων της ΔΕΗ για τη μεγάλη καταστροφή που συντελέστηκε και τις μελλοντικές συνέπειές της.