Η υποχρεωτική ανάρτηση διοικητικών και άλλων πράξεων στο διαδίκτυο καταργείται, με τροπολογία που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

Στο σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» περιλαμβάνεται η τροπολογία, αντικαθιστά το επίμαχο άρθρο του «νόμου Ραγκούση» για τις διοικητικές πράξεις, από «δεν εκτελούνται, εάν δεν έχει προηγηθεί η ανάρτησή τους στο Διαδίκτυο», σε «ισχύουν από την ανάρτηση τους στο Διαδίκτυο ...εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε ειδικές διατάξεις ή στις ίδιες τις πράξεις».

Δηλαδή, κάθε συντάκτης μίας διοικητικής απόφασης θα μπορεί να κρίνει από μόνος του, εάν αυτή πρέπει να αναρτηθεί στη «Διαύγεια».