Για οφειλές ύψους 125.666.714,24 ευρώ προς το Δημόσιο συνελήφθη στην Αθήνα 47χρονος, ομόρρυθμο μέλος εταιρείας.

Επίσης, συνελήφθη στην Κηφισιά 85χρονος, νόμιμος εκπρόσωπος εταιρείας, για χρέη 6.676.294,30 ευρώ, καθώς και ένας 55χρονος στο Νέο Κόσμο, ομόρρυθμο μέλος εταιρείας, για οφειλές 1.073.367,73 ευρώ.

Τέλος, στη Νέα Ιωνία συνελήφθη 47χρονη για χρέη ύψους 933.576,10 ευρώ.