Εκτεταμένες εργασίες σε σχολικά κτίρια που αντιμετωπίζουν προβλήματα οικοδομικού χαρακτήρα, σε όλες τις περιοχές του πολεοδομικού συγκροτήματος (στην 1η, 2η, 3η, 4η και 5η Δημοτικές Κοινότητες) ξεκινά άμεσα ο Δήμος Θεσσαλονίκης, με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας του περιβάλλοντος εκπαίδευσης των μαθητών.

Σχετική σύμβαση υπογράφηκε σήμερα, μεταξύ του Αντιδημάρχου Αστικού Περιβάλλοντος, Ανδρέα Κουράκη και εκπροσώπου της ανάδοχης κατασκευάστριας εταιρίας.

Το ύψος προϋπολογισμού της σύμβασης του έργου ανέρχεται στα 208.000 ευρώ και προβλέπεται να ολοκληρωθεί σε περίπου ενάμισι χρόνο (εντός προθεσμίας 500 ημερολογιακών ημερών) από την υπογραφή της σύμβασης. Το έργο προβλέπει τις μονώσεις – ανακατασκευές στεγών σε σχολικά κτίρια του Δήμου Θεσσαλονίκης και περιλαμβάνει εργασίες αντικατάστασης μόνωσης δωμάτων και επισκευής ή ανακατασκευής κεραμοσκεπών.