Ολοκληρώθηκε η διαδικασία παραχώρησης του «Ξενία Σπάρτης» στον δήμο Σπαρτιατών και σήμερα το πρωί, πραγματοποιήθηκε η παράδοση - παραλαβή του ακινήτου το οποίο πλέον ανήκει κατά πλήρη κυριότητα στο δήμο Σπάρτης.

Συγκεκριμένα, στο δήμο περιήλθε η κυριότητα του εν λόγω ακινήτου, ιδιοκτησίας ΕΟΤ, η διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση του οποίου ανήκε στην Εταιρεία Ακινήτων Δημόσιου - ΕΤΑΔ Α.Ε., ενώ με την απόφαση αυτή, περιέρχονται στο δήμο και επιπλέον στρέμματα που ανήκαν στον ΕΟΤ.

Οφείλουμε να σημειώσουμε ότι, η παραχώρηση του εγκαταλελειμμένου κτιρίου του Ξενία, αποτελούσε για πολλά χρόνια αίτημα του δήμου, ο οποίος αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες, για την αξιοποίηση της έκτασης.