Σε μεγαλύτερο αριθμό έμμεσων μελών επεκτείνεται το πρόγραμμα ελεύθερης πρόσβασης σε Υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας για πολίτες που έχουν απολέσει την ασφαλιστική τους ικανότητα (Health Voucher), με αποφάση που υπέγραψε ο υφυπουργός Υγείας Αντώνης Μπέζας.

Συγκεκριμένα, πλέον περιλαμβάνονται ως δικαιούχοι και τα προστατευόμενα μέλη των πρώην άμεσα ασφαλισμένων που δεν υπήρξαν κατά το παρελθόν ασφαλισμένα (ανασφάλιστοι νέοι σύζυγοι, απόκτηση τέκνων κλπ.). Οι αιτήσεις των προστατευόμενων μελών θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά, αποκλειστικά στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). 

Ακόμη, η απόφαση του υφυπουργού Υγείας προβλέπει πως λαμβάνονται πλέον υπόψη, ως εισοδηματικό κριτήριο, τα οικονομικά στοιχεία των δυνητικών δικαιούχων, του 2013, στις περιπτώσεις που οι φορολογικές τους δηλώσεις έχουν εκκαθαριστεί. Εναλλακτικά, εάν δεν έχουν εκκαθαριστεί, οι αιτούντες μπορούν να δηλώνουν τα στοιχεία του οικονομικού έτους 2012.

Μέχρι στιγμής στο Πρόγραμμα Health Voucher, που υλοποιείται από τις 2 Σεπτεμβρίου 2013, έχουν υποβληθεί 31.800 αιτήσεις και έχουν εκδοθεί 20.400 vouchers.