Την επιβολή προστίμων σε 7 επιχειρήσεις της Σύρου αποφάσισε το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο.

Τα πρόστιμα αφορούν την αυθαίρετη χρήση παραλιακού χώρου, συνολικού ύψους 5.100 ευρώ περίπου σε διάφορες περιοχές της Σύρου.

Το μεγαλύτερο πρόστιμα που επιβλήθηκε σε επιχείρηση είναι 1.900 ευρώ και το μικρότερο 10 ευρώ.