Σύνταξη από τα 50 και, μάλιστα, με μόλις 18 έτη υπηρεσίας κατοχυρώνουν περίπου 100.000 δημόσιοι υπάλληλοι, εκ των οποίων οι 30.000 αποχωρούν ήδη εντός του 2013 με ευνοϊκές προϋποθέσεις.

Ήδη, περίπου 90.000 με 100.000 έχουν κλειδώσει τις προϋποθέσεις για άμεση συνταξιοδότηση.

Πρόκειται για άνδρες και γυναίκες υπαλλήλους που έχουν συμπληρώσει είτε 35ετία και αποχωρούν χωρίς όριο ηλικίας είτε με 27,5 χρόνια (γυναίκες), εφόσον είχαν ανήλικο παιδί στα 17,5 έτη υπηρεσίας τους είτε με 25ετία και όριο ηλικίας 55-60 ετών.

Το μυστικό της κατοχύρωσης σύνταξης από το Δημόσιο, όμως, με 18 χρόνια δεν έχει να κάνει μόνο με τις νομοθετημένες ευνοϊκές προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, αλλά και με το γεγονός ότι, ειδικά, στο Δημόσιο (και όχι στον ιδιωτικό τομέα) ο χρόνος των παιδιών είναι επιπλέον όλων των άλλων χρόνων που αναγνωρίζονται.