Την Παρασκευή 11/10/2013, ώρα 09:00–17:00, πραγματοποιείται η εναρκτήρια εκδήλωση του Έργου «Ψηφιακές Υπηρεσίες Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτημάτων, Ψ.Υ.-ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ.», που διοργανώνουν η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας και η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών.

Το Έργο Ψ.Υ.-ΔΗ.ΠΕ.E.K. θα υποστηρίξει όλες τις διαδικασίες που αφορούν σε θέματα της Δημόσιας Περιουσίας και των Εθνικών Κληροδοτημάτων, οι συνέπειες των οποίων είναι εξόχως σημαντικές τόσο στην οικονομική, όσο και την περιβαλλοντική τους διάσταση:

* Δημόσια και Ανταλλάξιμα Κτήματα

* Αντικειμενικός Προσδιορισμός Αξίας Ακινήτων

* Αιγιαλός, Παραλία, Όχθη και Παρόχθια Ζώνη και Αμμοληψίες

* Απαλλοτριώσεις

* Στέγαση Δημοσίων Υπηρεσιών, Έργα και Κατασκευές για τα ιδιόκτητα κτίρια του Υπ. Οικονομικών

* Χορήγηση Υποτροφιών, Βοηθημάτων, Βραβείων και Επιχορηγήσεις Κληροδοτημάτων Άμεσης Διαχείρισης του Υπουργείου Οικονομικών

* Κληροδοτήματα και Σχολάζουσες Κληρονομίες

Οι, έως σήμερα, μη μηχανογραφημένες διαδικασίες θα αναπτυχθούν και θα περιγραφούν σε σύγχρονη πληροφοριακή υποδομή παροχής Ψηφιακών Υπηρεσιών προς τον Πολίτη (Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα) και φορείς του Δημοσίου, ενισχύοντας τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης.