Ανακοίνωση- πρόσκληση, προκειμένου να ενισχυθεί με προσωπικό, μέσω μετάταξης σε αυτήν υπαλλήλων από υπουργεία ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες και ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και ΔΕΚΟ μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο, εξέδωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).

Η πρόσκληση απευθύνεται ως επί το πλείστον σε υπαλλήλους με πρόσθετα προσόντα, πέραν των τυπικών προσόντων που απαιτούνται για τον οικείο κλάδο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον σύνδεσμο: http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/General/NWS_ananoinosi_prosklisi_gia_metataksi_oct_13_GR.pdf, ο οποίος παραπέμπει στη σχετική ανακοίνωση- πρόσκληση.