Το σημερινό δημοσίευμα του Ελεύθερου Τύπου σχετικά με τις απολύσεις υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε καθεστώς διαθεσιμότητας, διαψεύδει μερικώς το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης με ανακοίνωσή του. 

Αναλυτικά το υπουργείο αναφέρει: 

«Το σημερινό πρώτο θέμα της εφημερίδας «Ελεύθερος Τύπος» με τίτλο «Η Τρόικα απολύει 5.000 “διαθέσιμους”», το οποίο επικαλείται δήθεν συνομιλίες της Τρόικας και του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Ειδικότερα, το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, επισημαίνει:

1. Η ένταξη ενός δημοσίου υπαλλήλου στο πρόγραμμα της κινητικότητας δεν ισοδυναμεί με την απόλυσή του. Η πλειοψηφία των εν λόγω υπαλλήλων θα μετακινηθούν σε θέσεις από τις οποίες θα μπορούν να προσφέρουν πιο ουσιαστικές υπηρεσίες, κάτι που υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον αλλά καθιστά και τους ίδιους πιο αναγκαίους, χρήσιμους και αποδοτικούς.

2. Οι 15.000 υποχρεωτικές αποχωρήσεις για τις οποίες έχει δεσμευτεί η χώρα μας από το 2012, για την περίοδο 2013 – 2014 (παράλληλα με 15.000 προσλήψεις) θα προκύψουν:

Α. Από τους πειθαρχικά ελεγχόμενους δημοσίους υπαλλήλους, με επιτάχυνση της διαδικασίας εκδίκασης πειθαρχικών υποθέσεων από τα αρμόδια πειθαρχικά συμβούλια. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι κατά το χρονικό διάστημα Ιούλιος 2012 – Σεπτέμβριος 2013 απολύθηκαν οριστικά, για σοβαρούς ποινικούς και πειθαρχικούς λόγους, 226 δημόσιοι υπάλληλοι. Παράλληλα, μετά από σχετική εντολή του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Κυριάκου Μητσοτάκη, για επιτάχυνση των διαδικασιών, το αποτέλεσμα της καταγραφής έδειξε ότι οι υπάλληλοι του Δημοσίου που τελούν σήμερα υπό πειθαρχικό έλεγχο ανέρχονται σε 2.113. Οι 960 εξ αυτών έχουν προσωρινά απομακρυνθεί διοικητικά, καθώς η φύση των παραπτωμάτων τους εμπίπτει στο καθεστώς αυτοδίκαιης αργίας και εκκρεμεί η εκδίκαση της υπόθεσή τους από τη Δικαιοσύνη ή τα Πειθαρχικά Συμβούλια.

Β. Από το εντοπισμό υπαλλήλων που εισήλθαν στο Δημόσιο κάνοντας χρήση πλαστών δικαιολογητικών με έμφαση στα πτυχία γλωσσομάθειας, διαδικασία που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Γ. Από καταργήσεις και συγχωνεύσεις φορέων.

Δ. Από την οριστική δικαστική επίλυση του ζητήματος των προσωρινών διαταγών, που θα οδηγήσει στην έξοδο από το Δημόσιο συμβασιούχους, οι οποίοι είχαν πετύχει καθεστώς μονιμοποίησης καταστρατηγώντας το πνεύμα του Συντάγματος.

Ε. Από τη μειοψηφία των υπαλλήλων που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα κινητικότητας και για τους οποίους δεν θα προκύψουν κενές θέσεις για τη μετακίνησή τους».