Έτοιμοι να βραχυκυκλώσουν από τα χρέη προς τη ΔΕΗ είναι δήμοι, νοσοκομεία, πανεπιστήμιο και άλλοι δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς της Κρήτης σύμφωνα με επίσημα στοιχεία του Οργανισμού. Οι ανεξόφλητοι λογαριασμοί φτάνουν τα 25εκατ.ευρώ στα οποία το μεγαλύτερο επιμερίζεται σε χρέη των δημόσιων φορέων.

Τα νοικοκυριά χρωστούν περίπου 2.000.000 ευρώ, ποσό που παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με αντίστοιχα περσινά στοιχεία, παρόλο που ο αριθμός των νοικοκυριών που δεν πληρώνουν τη ΔΕΗ, δεν έχει αυξηθεί σημαντικά.


Από την άλλη μεριά οι δήμοι της Κρήτης εμφανίζουν χρέη της τάξεως των 760.000ευρώ. Το Βενιζέλειο Νοσοκομείο χρωστάει 74.000ευρώ ενώ το Νοσοκομείο έχει υποχρεώσεις αυξημένες κατά 200.000ευρώ, χρωστάει δηλαδή 274.000ευρώ. Από τις λίστες της ΔΕΗ δεν ξεφεύγει ούτε το Πανεπιστήμιο Κρήτης, που χρωστάει 290.000.