Οι χώροι αποθήκευσης παλαιών αυτοκινήτων και παλαιών μετάλλων, που καταλαμβάνουν εμβαδόν μικρότερο από 10 στρέμματα, καθώς και όλοι οι χώροι αποθήκευσης οικοδομικών υλικών, απαλλάσσονται πλέον από την υποχρέωση διενέργειας μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ύστερα από σχετική απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Γιάννη Μανιάτη για τον καθορισμό πρότυπων περιβαλλοντικών δεσμεύσεων (ΠΠΔ).

Οι συγκεκριμένοι χώροι υπόκεινται πλέον σε γενικές προδιαγραφές, όρους και περιορισμούς που τίθενται για την προστασία του περιβάλλοντος και λαμβάνουν αυτόματα περιβαλλοντικούς όρους, που προσαρτώνται στην άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας τους με τη συμπλήρωση μιας απλής αίτησης, χωρίς κάποια πρόσθετη διαδικασία.

Όπως υπογραμμίζει το ΥΠΕΚΑ, με αυτό τον τρόπο, συντομεύεται η συνολική διαδικασία αδειοδότησής τους, μειώνεται το κόστος αδειοδότησης και εξασφαλίζεται ομοιομορφία στους όρους και περιορισμούς που εφαρμόζονται με τον ίδιο τρόπο σε όλες τις ομοειδείς επιχειρήσεις.