Συσκευή η οποία χρησιμοποιείται για μετρήσεις εδαφικής σύστασης και περιέχει δύο ραδιενεργές πηγές εκλάπη από εργοτάξιο στο Λιανοκλάδι Λαμίας, μεταξύ 4 και 10 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με επείγουσα ανακοίνωση της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ), η συσκευή περιέχει μία ραδιενεργό πηγή αμερικίου, ενεργότητας 40 mCi, και μία ραδιενεργό πηγή καισίου, ενεργότητας 10 mCi.
Όπως επισημαίνεται, σοβαρός κίνδυνος έκθεσης ατόμων σε ακτινοβολία και ραδιορρύπανσης του περιβάλλοντος υφίσταται μόνο στην περίπτωση διάλυσης ή αποσυναρμολόγησης της συσκευής, καθώς και εάν η συσκευή καταλήξει σε εγκατάσταση ανακύκλωσης ή επεξεργασίας μετάλλων.

Η συσκευή φέρει το σήμα της ραδιενέργειας. Σε περίπτωση εντοπισμού της συστήνεται η αποφυγή του ανοίγματος ή της ανακύκλωσής της και η άμεση επικοινωνία με την αστυνομία (τηλ. 22310 56860) ή την ΕΕΑΕ ( τηλ. 2106506714, 2106506803, 2106506700).