Ο τίτλος του επίτιμου μέλους του Βασιλικού Κολλεγίου των Μαιευτήρων-Γυναικολόγων της Μεγάλης Βρετανίας (fellow ad eundem) απονεμήθηκε πρόσφατα στην καθηγητή και Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Ιωάννη Μεσσήνη.

Σε ειδική τελετή, στο Λονδίνο, απονεμήθηκε η παράπανω διάκριση στον κ. Μεσσήνη ως αναγνώριση του σημαντικού ερευνητικού και επιστημονικού του έργου στη διεθνή επιστημονική κοινότητα.

Η διάκριση αυτή απευθύνεται σε επιστήμονες με εξαιρετική διεθνή αναγνώριση και μέχρι σήμερα έχει δοθεί σε ελάχιστους επιστήμονες του κλάδου.

Η επιστημονική προσφορά του καθηγητή Μεσσήνη έχει σχέση με τον τομέα της έρευνας στον τομέα της αναπαραγωγής. Εκτός της έρευνας βέβαια, πρέπει να σημειωθεί ότι η κοινωνική προσφορά της Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας - η οποία κατέχει και ευρωπαϊκή διαπίστευση και λειτουργεί υπό τη διεύθυνση του καθηγητή Μεσσήνη - είναι μεγάλης σημασίας. Κι αυτό γιατί εντός του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου στη Λάρισα λειτουργεί διαπιστευμένο κέντρο εξωσωματικής με ποσοστά επιτυχίας εφάμιλλα των γνωστών κέντρων της Ευρώπης.