Μεγάλα σε μέγεθος ψάρια προτιμούν οι καταναλωτές συμπαρασύροντας σε άνοδο τις τιμές πώλησής τους και συμβάλλοντας στην υπεραλίευσή τους που έχει ως συνέπεια τη δραματική μείωση των αλιευτικών αποθεμάτων.

Τη σχέση εμπορικής τιμής και μήκους σώματος για τα ψάρια των ελληνικών θαλασσών, διερεύνησαν σε εργασία τους που θα παρουσιασθεί στο 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων, οι Βασίλειος-Ζήκος Τσίρος, Κωνσταντίνος Ι. Στεργίου και Αθανάσιος Τσίκληρας από το Εργαστήριο Ιχθυολογίας, Τμήμα Βιολογίας, του ΑΠΘ και ο Κωνσταντίνος Πολύμερος από το Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Όπως επισημαίνουν, η εμπορική αξία των ψαριών, αλλά και των περισσότερων άλλων αλιευμάτων, επηρεάζεται από τη διαθεσιμότητα ενός είδους στο περιβάλλον, από το σωματικό τους μέγεθος και από την αλιευόμενη ποσότητα. Έτσι, μεγάλο ποσοστό των θαλάσσιων αλιευτικών αποθεμάτων, διαπιστώνουν οι ερευνητές, είναι υπεραλιευμένα σε αρκετές περιοχές, συμπεριλαμβανομένων και των ελληνικών θαλασσών.

Τα είδη ψαριών που δυνητικά θα πωληθούν σε υψηλότερη τιμή είναι εκείνα που στοχεύονται πρώτα και με βάση τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης εργασίας, αυτά είναι τα μεγαλύτερα σε μέγεθος είδη.

«Η θετική σχέση μεταξύ τιμής και μεγέθους υποδεικνύει ξεκάθαρα ότι οι δυνάμεις της αγοράς ενισχύουν τη στόχευση και συνεπώς την αλιεία των μεγαλύτερων ειδών. Συνεπώς, η αφαίρεση της βιομάζας των μεγαλύτερων ειδών με ταχύτερο ρυθμό και η ανανέωσή της με αργότερο ρυθμό, οδηγεί σε μείωση της βιομάζας των μεγαλύτερων σε μέγεθος ειδών στο οικοσύστημα και των εκφορτώσεών τους» υπογραμμίζεται στην μελέτη.

Την κατάσταση των αποθεμάτων του μπακαλιάρου, της μαρίδας και της καραβίδας στο Ιόνιο Πέλαγος, ερεύνησαν από την πλευρά τους οι Κωνσταντίνος Τσαγκαράκης, Χρυσή Μυτιληναίου, Γιάννης Χαραλάμπους, Χρυσή-Γιάννα Πολίτου, Γιάννης Ντόκος και Στέφανος Καββαδάς από το Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών.

Τα αποτελέσματα για τα δύο είδη ψαριών δείχνουν μια ανάκαμψη των αποθεμάτων τα οποία θεωρούνταν υπεραλιευμένα κατά τη δεκαετία του '90 γεγονός που οφείλεται στη μείωση του αριθμού των αλιευτικών σκαφών. Ωστόσο, όσον αφορά στην καραβίδα, πιθανώς να έχει επιδράσει αρνητικά η αυξανόμενη αλιευτική δραστηριότητα ελληνικών και ιταλικών αλιευτικών σκαφών στα βαθιά νερά τα τελευταία χρόνια, κάτι που την καθιστά περισσότερο ευάλωτη από άλλα είδη.

«Η μείωση των αλιευτικών σκαφών και της συνολικής αλιευτικής προσπάθειας, φαίνεται να είναι προς τη σωστή κατεύθυνση καθώς έχει επιφέρει θετικά αποτελέσματα σε σχετικά μικρή χρονική περίοδο. Ωστόσο, η λήψη επιπρόσθετων διαχειριστικών μέτρων, όπως η αύξηση της επιλεκτικότητας των εργαλείων και καλοσχεδιασμένοι χωροχρονικοί περιορισμοί στην αλιεία, πιθανόν να είναι εξίσου απαραίτητοι όσο και ο έλεγχος της αλιευτικής προσπάθειας», καταλήγουν οι ερευνητές.

TAGS