Και νέα απογραφή-εξπρές ανακοίνωσε το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, ενόψει του δεύτερου κύκλου διαθεσιμότητας και της δέσμευσης της κυβέρνησης για 15.000 απολύσεις έως το τέλος του 2014.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, όλοι οι φορείς του Δημοσίου είναι υποχρεωμένοι έως τις 15 Οκτωβρίου να αποστείλουν τα στοιχεία όλων των μισθοδοτούμενων υπαλλήλων τους, ώστε να καταγραφούν από τις υπηρεσίες του υπουργείου.

Αυτή τη φορά, εκτός από τον στενό δημόσιο τομέα, στο επίκεντρο μπαίνουν και οι εργαζόμενοι στους ΟΤΑ, την Εκκλησία, τις Ανεξάρτητες Αρχές και το υπουργείο Παιδείας.

Όσοι δεν ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, απειλούνται με πειθαρχικό, καθώς στην εγκύκλιο τονίζεται ότι «η μη έγκαιρη εκπλήρωση των προαναφερόμενων υποχρεώσεων από τα αρμόδια όργανα μέχρι την καταληκτική ημερομηνία συνιστά λόγο ελέγχου για την τέλεση του πειθαρχικού παραπτώματος της παράβασης του υπαλληλικού καθήκοντος βάσει του άρθρου 106 του Ν.3528/2007 όπως ισχύει».

Η εγκύκλιος  αποστέλλεται σε όλους του φορείς του Δημοσίου και συγκεκριμένα:

1. Δια του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε όλους τους πιστοποιημένους Προϊσταμένους Διευθύνσεων Διοικητικού / Προσωπικού

2. Όλα τα Υπουργεία

3. Δ/νσεις Διοικητικού, Πολιτικού και μη Πολιτικού Προσωπικού

4. Όλες τις Γενικές & Ειδικές Γραμματείες

5. Δ/νσεις Διοικητικού

6. Όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις

7. Δ/νσεις Διοικητικού

8. Όλους τους Δήμους

9. Όλες τις Περιφέρειες

10. Δ/νσεις Διοικητικού

11. Όλες τις Ανεξάρτητες Αρχές

12. Δια του Υπ. Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων σε όλες τις Δ/νσεις Α΄βάθμιας και Β΄βάθμιας εκπαίδευσης

13. Εκκλησία της Ελλάδος

Δείτε ολόκληρη την εγκύκλιο ΕΔΩ