Ημερίδα για τις αναπτυξιακές δυνατότητες του χιονοδρομικού κέντρου Καλαβρύτων, διοργανώνουν αύριο Σάββατο, ο δήμος και η διοίκηση του κέντρου στο αρχοντικό της Παλαιολογίνας στα Καλάβρυτα.

Στόχος της ημερίδας είναι να αναδειχτούν οι προοπτικές ανάπτυξης του χιονοδρομικού κέντρου, να τονιστεί η αναγκαιότητα αναβάθμισης και επέκτασης των υποδομών του και να χαραχθεί η πορεία για την υλοποίηση ενός έργου εκσυγχρονισμού του. Όπως εκτιμούν οι υπεύθυνοι του χιονοδρομικού κέντρου, το έργο του εκσυγχρονισμού θα έχει ευεργετική επίδραση στην τόνωση της τοπικής οικονομίας, με ενίσχυση της ζήτησης υπηρεσιών και αύξηση της απασχόλησης.

Το αναπτυξιακό σχέδιο που χρηματοδοτήθηκε από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με κεφάλαια του ΕΣΠΑ, προβλέπει τη βελτίωση και την επέκταση των εγκαταστάσεων του χιονοδρομικού κέντρου, ώστε να αντεπεξέλθει στις ανάγκες για υποστήριξη δραστηριοτήτων άθλησης και αναψυχής στο βουνό, καθ΄ όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Η υλοποίησή του σχεδίου προγραμματίζεται σε τρεις φάσεις, μέσα σε χρονικό ορίζοντα 5 έως 10 ετών. Για τη πρώτη φάση υλοποίησης έργων, ύψους περίπου 25 εκατομμυρίων ευρώ, υπάρχουν μελέτες που χρηματοδοτήθηκαν μέσα στα πλαίσια της τεχνικής υποστήριξης του ΕΣΠΑ από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και με την υποστήριξη του υπουργείου Ανάπτυξης.

Όσον αφορά τα οικονομικά στοιχεία του χιονοδρομικού, σύμφωνα με τους υπευθύνους, κατάφερε να κλείσει την προηγούμενη περίοδο με θετικό πρόσημο.

Ειδικότερα, οι εισπράξεις από άμεσες δραστηριότητες κατά την οικονομική χρήση, που ολοκληρώθηκε στις 30 Ιουνίου 2013, υπολογίζονται στο ποσό του 1.380.000 ευρώ υπολειπόμενες κατά 7% από τις αντίστοιχες εισπράξεις της προηγούμενης περιόδου 2011-2012, που όπως αναφέρεται ήταν μια χρονιά-ρεκόρ σε επισκεψιμότητα και έσοδα.

Ο αριθμός εισιτηρίων στο ίδιο χρονικό διάστημα παρουσιάστηκε αυξημένος κατά 18%, από τον μέσο όρο της τελευταίας επταετίας.

Πάντως, το χιονοδρομικό κέντρο αποτελεί τον κύριο άξονα για τη τουριστική ανάπτυξη των Καλαβρύτων και η λειτουργία του ενισχύει τις επιχειρήσεις της περιοχής, ενώ ταυτόχρονα γίνονται δράσεις επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου, μέσα από εναλλακτικές δραστηριότητες. Η συνεισφορά του χιονοδρομικού στην τοπική οικονομία έχει άμεσα αποτελέσματα, αφού 65 δημότες των Καλαβρύτων εργάστηκαν φέτος στο χιονοδρομικό κέντρο και το 30% των άμεσων εισπράξεών του, διανεμήθηκε πίσω στην κοινωνία, μέσω μισθοδοσίας και παροχών προσωπικού, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής ασφάλισης και των φόρων μισθωτών υπηρεσιών.

Σημειώνεται ότι, το χιονοδρομικό κέντρο λειτουργεί τα τελευταία τέσσερα χρόνια υπό το καθεστώς ανώνυμης εταιρείας του δήμου Καλαβρύτων. Βασικός μέτοχος είναι ο δήμος και επικεφαλής του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης είναι ο δήμαρχος Καλαβρύτων Γιώργος Λαζουράς, ενώ διευθύνων σύμβουλος της επιχείρησης είναι ο Θύμιος Βαζαίος.