Με στόχο την εφαρμογή του ωραρίου εργασίας των εκπαιδευτικών το υπουργείο Παιδείας θα... παίρνει απουσίες σε δημοτικά σχολεία, γυμνάσια και λύκεια.

Σύμφωνα με το «Έθνος», το υπουργείο κατέθεσε στη Βουλή νομοθετική ρύθμιση, με την προβλέπεται η τήρηση απουσιολογίου για τους δασκάλους και τους καθηγητές.

Πρόκειται για το Βιβλίο Παρουσίας Προσωπικού (ΒΠΠ), όπου θα καταγράφεται καθημερινά η ώρα προσέλευσης και αποχώρησης ή η απουσία τους.

Συγκεριμένα στο δελτίο θα πρέπει να αναγράφονται:

-Ωράριο εργασίας δασκάλων και καθηγητών (ώρα άφιξης και ώρα αναχώρησης)
-Οι απόντες εκπαιδευτικοί
-Το είδος απουσίας (ολιγόωρη ή ολιγοήμερη)
-Κάθε άλλο αναγκαίο στοιχείο όπως ημερομηνία και χρονολογία και ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού.

Την ευθύνη για την ενημέρωση του βιβλίου θα έχει ο διευθυντής του σχολείου, θα γίνεται σε καθημερινή βάση και τα στοιχεία του Βιβλίου θα καταχωρίζονται ηλεκτρονικά σε ειδικά διαμορφωμένο πληροφοριακό σύστημα του υπουργείου Παιδείας.

Η ρύθμιση κατατέθηκε χθες σε νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος.