Στα πλαίσια της αναβάθμισης των υπηρεσιών του Οργανισμού Κεντρικής Αγοράς Αθηνών, η διοίκηση προχώρησε στην δημιουργία ενός «Σήματος Ποιότητας» για τα προϊόντα που διακινούνται από και προς τις εγκαταστάσεις της Κεντρικής Αγοράς Αθηνών.

Με αυτό το Σήμα Ποιότητας, θα πιστοποιούνται οι επιχειρήσεις που εδρεύουν στην Κεντρική Αγορά Αθηνών και πληρούν τα κριτήρια ιχνηλασιμότητας και του συστήματος ασφάλειας τροφίμων.

Ο Οργανισμός λειτουργώντας ανταγωνιστικά αλλά και εξωστρεφώς, παρακινεί τα μέλη του να συμμετάσχουν σε αυτήν την προσπάθεια που αποσκοπεί στην υπεραξία των δραστηριοποιούμενων εντός της Κεντρικής Αγοράς Αθηνών επιχειρήσεων.