Περισσότεροι από 50 φοιτητές από 29 διαφορετικές χώρες του κόσμου, έχουν παρακολουθήσει μέχρι σήμερα το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη Μηχανική Υπηρεσιών (IMSE: International Master on Service Engineering) του Πανεπιστημίου Κρήτης.

H απορροφητικότητα των αποφοίτων του IMSE (International Master on Service Engineering) στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας αγγίζει το 100% και οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να κάνουν πρακτική άσκηση σε μεγάλες διεθνείς εταιρείες.

Λειτουργεί από το 2010, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος υποτροφιών για διαπανεπιστημιακές σπουδές Erasmus Mundus και απευθύνεται κυρίως σε απόφοιτους πληροφορικής από όλο τον κόσμο, προκειμένου να λάβουν εξειδίκευση στη Μηχανική Υπηρεσιών (Service Engineering). 

Το πρόγραμμα σπουδών IMSE συμπληρώνεται από το Προχωρημένο Θερινό Σχολείο Πληροφορικής Υπηρεσιών (Advanced School on Service Oriented Computing), που διοργανώνεται κάθε χρόνο στην Κρήτη (http://www.summersoc.eu).

Στο θερινό σχολείο συναντώνται διακεκριμένοι ομιλητές από τα πανεπιστήμια και τη βιομηχανία, με μεταπτυχιακούς φοιτητές και νέα στελέχη επιχειρήσεων. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του IMSE, έχουν τη δυνατότητα να διευρύνουν τους επιστημονικούς τους ορίζοντες και συγχρόνως να φτιάξουν τα πρώτα δίκτυα επαφών και γνωριμιών, που θα τους βοηθήσουν στο ξεκίνημα της καριέρας τους.

Ποσοστό 51% των φοιτητών προέρχεται από ασιατικές χώρες, 30% από την Ευρώπη, 15% από τη Νότια Αμερική και 4% από την Αφρική, επιβεβαιώνοντας με τον καλύτερο τρόπο τον «παγκόσμιο» χαρακτήρα του προγράμματος.

Οι ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος (έναρξη Αύγουστος 2014) είναι: 15/01/2014 για υποψήφιους με αίτηση υποτροφίας Erasmus Mundus, 01/04/2014 για υποψηφίους χωρών εκτός ΕΕ χωρίς αίτηση υποτροφίας, 01/06/2014 για υποψήφιους από χώρες της ΕΕ χωρίς αίτηση υποτροφίας.

Υπεύθυνος του προγράμματος για το Πανεπιστήμιο Κρήτης είναι ο πρώην πρύτανης, καθηγητής Χρήστος Νικολάου. Σχετικές πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα http://www.erasmusmundus-imse.eu.