Η αναγκαιότητα βελτιωτικών αλλαγών στο νέο Κώδικα Δικηγόρων, επισημάνθηκε, κατά την Ολομέλεια των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, η οποία συνήλθε, υπό την προεδρία του προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών Γιάννη Αδαμόπουλου, το τριήμερο 11 - 13 Οκτωβρίου 2013, στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι.

Στις εργασίες της Ολομέλειας παραβρέθηκαν ο υπουργός Δικαιοσύνης Χαράλαμπος Αθανασίου και ο τέως υφυπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Καραγκούνης.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, κατά τις σχετικές συζητήσεις από τους εκπροσώπους του δικηγορικού σώματος:

«α) εκφράστηκε κατ' αρχήν η ικανοποίηση του δικηγορικού σώματος για την τελική μορφή την οποία έλαβε ο νέος Κώδικας Δικηγόρων, με αρκετές, όμως, επιφυλάξεις, αλλά και με επισημάνσεις για την ανάγκη βελτιωτικών τροποποιήσεων σε επιμέρους διατάξεις του.

β) επιβεβαιώθηκε η διαχρονική εκτίμηση ότι το πρόβλημα της καθυστέρησης στην απονομή της Δικαιοσύνης είναι πρόβλημα συστηματικό, δομικό, έλλειψης υποδομών και δικαστών, το οποίο όχι μόνο δεν αντιμετωπίζεται με πρόχειρες, διαρκείς και αποσπασματικές μεταρρυθμίσεις των Κωδίκων Δικονομίας, αλλά επιδεινώνεται ακόμα περισσότερο.

γ) τέθηκαν τα ερμηνευτικά ζητήματα που γεννώνται, στο πλαίσιο του νέου Κώδικα Δικηγόρων, σχετικά με τη φορολόγηση των δικηγορικών υπηρεσιών, ιδίως δε ανάλογα με το αν η διαφορά είναι αποτιμητή σε χρήμα ή όχι και ειδικότερα ως προς τη χρονοχρέωση, όταν δεν υφίσταται έγγραφη συμφωνία δικηγόρου - πελάτη».

Τέλος, η Ολομέλεια επιφυλάχθηκε (εκτός από τις τροπολογίες οι οποίες ήδη προτάθηκαν προς τον υπουργό Δικαιοσύνης) για «την αντιμετώπιση επιμέρους πρακτικών προβλημάτων που ανέκυψαν κατά την έναρξη εφαρμογής του νέου Κώδικα Δικηγόρων, να επεξεργαστεί και κάθε άλλη τροποποίηση εφόσον τούτο κριθεί αναγκαίο για τη βελτίωση του νέου νομοθετήματος, αλλά και για τη βέλτιστη δυνατή εφαρμογή του στην πράξη».