Σημαντικός αριθμός έργων που αφορούν την ολοκλήρωση εκκρεμών μελετών πολεοδομικού σχεδιασμού, την αστική αναζωογόνηση, καθώς επίσης και δράσεις αειφορικών αναπλάσεων των δήμων της χώρας, προωθούνται προς υλοποίηση, ύστερα από την έγκριση της ένταξής τους στα χρηματοδοτικά προγράμματα του «πράσινου ταμείου», από το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Όπως έγινε γνωστό από το ΥΠΕΚΑ, οι δράσεις αφορούν παρεμβάσεις αναζωογόνησης πάρκων, ενοποίησης αρχαιολογικών χώρων, όπως τα μνημεία του Δήμου Πειραιά και της πόλης της Ελευσίνας, αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς, μελέτες ή εκπονήσεις σχεδίων ολοκληρωμένων αστικών παρεμβάσεων, που μπορούν να δώσουν τη δυνατότητα στις τοπικές κοινωνίες να δημιουργήσουν δράσεις αναβάθμισης των αστικών κέντρων.

Επιπλέον, περιλαμβάνονται έργα που αφορούν την απομάκρυνση αποβλήτων άγνωστης προέλευσης εντός αστικών περιοχών με στόχο την πρόληψη και την αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ζημιάς.

«Το “πράσινο ταμείο” αποτελεί βασικό εργαλείο χρηματοδότησης αειφορικών δράσεων των δήμων, που στόχο έχουν κατά κύριο λόγο την ενίσχυση της ανάπτυξης μέσω της προστασίας του περιβάλλοντος και ενεργειών που αποβλέπουν στην ανάδειξη και αποκατάστασή του, καθώς και τη στήριξη της περιβαλλοντικής πολιτικής της χώρας», δήλωσε σχετικά ο υπουργός, Γιάννης Μανιάτης. «Αυτές τις στρατηγικές απαιτείται να τις σχεδιάζουμε αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της πατρίδας μας, με ισορροπημένο, βιώσιμο, αειφορικό τρόπο», συμπλήρωσε ο υπουργός. 

Κατέληξε δε, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι «δεν έχουμε πια περιθώριο να σπαταλούμε τον εθνικό μας χώρο σε κατάσπαρτες ανοργάνωτες και χωρίς σχέδιο δράσεις», αλλά οφείλουμε να επιδιώξουμε «την ισόρροπη περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη που όλοι φιλοδοξούμε να έχουμε στον τόπο μας», επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι, «σε αυτό το πλαίσιο το ΥΠΕΚΑ μέσω του “πράσινου ταμείου” επιδιώκει το συντονισμό για συνέργιες με τις τοπικές κοινωνίες που μπορούν να είναι δίοδοι αναβάθμισης των αστικών κέντρων».

Αναλυτικά, στα έργα περιλαμβάνονται κατηγορίες δράσεων που αφορούν την ολοκλήρωση εκκρεμών μελετών πολεοδομικού σχεδιασμού και ειδικότερα η χρηματοδότηση 61 προτάσεων συνολικού ποσού 4 εκατ. ευρώ, που αφορούν αντίστοιχες μελέτες. Επίσης, μέσω του χρηματοδοτικού προγράμματος «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» εγκρίθηκαν 25 συνολικά προτάσεις που αφορούν αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς ύψους 690.000 ευρώ, εκπόνηση μελετών ύψους 767.000 ευρώ, και περιβαλλοντικά έργα στον μητροπολιτικό φορέα ανατολικής Αττικής της τάξης των 260.000 ευρώ.