Με 5.096.219,58 ευρώ επιχορηγεί το υπουργείο Εσωτερικών Νομικά Πρόσωπα των ΟΤΑ, για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Η επιχορήγηση θα δοθεί τμηματικά, ανάλογα με τις δυνατότητες απορρόφησης του κάθε φορέα και τις πιστώσεις από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

Συγκεκριμένα, θα δοθούν:

1.050.997 ευρώ στον Σύνδεσμο Διαδημοτικής Συνεργασίας Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 2ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Πέλλας
1.092.994 ευρώ στον Δημοτικό Οργανσιμό Πολιτισμού - Αθλητισμού Ρόδου
1.031.361 ευρώ στην Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη δήμου Νίκαιας - Αγ. Ι. Ρέντη
804.636 ευρώ στον Δημοτικό Οργανισμό Θήβας
853.780 ευρώ στον Οργανισμό Αθλητισμού, Πολιτισμού, Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Νομού Τρικάλων
185.213 ευρώ στην Κοινωνική Προστασία Φροντίδα και Αλληλεγγύη του δήμου Τοπείρου Ξάνθης
77.237 ευρώ στο Ν.Π.Δ.Δ. δήμο Θάσου «Δημαρωγός».

TAGS