Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Αθανάσιος Τσαυτάρης υπέγραψε απόφαση με την οποία καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής για χορήγηση κρατικής ενίσχυσης ήσσονος σημασίας, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 1535/2007, με σκοπό τη στήριξη κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων που δραστηριοποιούνται στην εκτροφή αιγοπροβάτων στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου.

Πρόκειται για ενίσχυση που χορηγείται, προκειμένου οι αιγοπροβατοτρόφοι της περιοχής να ανταπεξέλθουν στις αυξημένες ανάγκες που δημιουργήθηκαν εξαιτίας του υποχρεωτικού εγκλεισμού των ζώων τους και της αδυναμίας χρήσης των βοσκοτόπων, λόγω της εμφάνισης κρουσμάτων ευλογιάς.

Δικαιούχοι είναι οι γεωργοί που έχουν υποβάλλει δήλωση εκμετάλλευσης - ενιαία αίτηση ενίσχυσης και διατηρούν τουλάχιστον 20 αιγοπρόβατα, πλην εκείνων των οποίων τα πρόβατα σφαγιάσθηκαν.

Το ύψος του κατ’ αποκοπή ποσού ενίσχυσης καθορίζεται σε 10 ευρώ ανά εγκλεισμένο ζώο.
 
Η συγκεκριμένη ενίσχυση έρχεται σε συνέχεια των μέτρων που ήδη έχει λάβει το ΥπΑΑΤ για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης της νόσου:
·    την καθολική θανάτωση των μολυσμένων κοπαδιών, υγειονομική ταφή των θανατοθέντων ζώων και αποζημίωση των κτηνοτρόφων (από 50 € έως 250 € ανά ζώο),
·    την υποχρέωση απολύμανσης των μολυσμένων εγκαταστάσεων και την απαγόρευση επαναχρησιμοποίησής τους για τουλάχιστον 21 ημέρες,
·    τη δημιουργία ζώνης προστασίας σε ακτίνα 3 χλμ. από τις μολυσμένες εκτροφές,
·    τη δημιουργία δεύτερης ζώνης επιτήρησης σε ακτίνα 10 χλμ από τις μολυσμένες εκτροφές,
·    την απαγόρευση εξόδου από την Π.Ε. Έβρου ζώντων ζώων που θα μπορούσαν να μεταδώσουν το νόσημα,
·    τη λήψη συμπληρωματικών μέτρων κατά περίπτωση, όπως είναι η απαγόρευση της μετακίνησης ζώων για σφαγή και η απαγόρευση ή ο περιορισμός στην κυκλοφορία οχημάτων για την παραλαβή του γάλακτος.
 
Ο κ. Τσαυτάρης έκανε την ακόλουθη δήλωση: 

«Σε μία περίοδο η οποία αδιαμφισβήτητα μπορεί να χαρακτηριστεί ως περίοδος ειδικών δυσχερειών για την περιοχή του Έβρου, ύστερα από την εμφάνιση των κρουσμάτων ευλογιάς που παρατηρήθηκαν το τελευταίο διάστημα, αξιοποιούμε το μέτρο της χορήγησης κρατικής ενίσχυσης για την υποστήριξη της κτηνοτροφίας στην ακριτική Περιφέρεια του Έβρου. Με την απόφαση αυτή το Υπουργείο μας έρχεται να αντισταθμίσει τις απώλειες εισοδήματος των κτηνοτρόφων της συγκεκριμένης Περιφέρειας, που θα αναγκαστούν για λόγους πρόληψης επέκτασης της νόσου να κλείσουν τα ζώα τους στους στάβλους και θα αδυνατούν να κάνουν χρήση των βοσκοτόπων της περιοχής, ενώ ταυτόχρονα θα έχουν αυξημένα έξοδα ζωοτροφών για τα ενσταβλισμένα ζώα».