Όταν στην Ελλάδα, θέλουμε να πούμε ότι δεν καταλαβαίνουμε τι μας λέει κάποιος, του λέμε: «Αυτά είναι κινέζικα». Σε κάποιες χώρες όμως, η πιο συνηθισμένη η φράση γι αυτή την περίπτωση είναι: «Αυτά είναι ελληνικά για μένα». Με αυτό τον τρόπο καταδεικνύεται η δυσκολία εκμάθησης των ελληνικών.

Δυσκολία που αμβλύνεται με την ανάπτυξη των Κέντρων, όπου διδάσκεται η ελληνική σε διάφορες χώρες ανά τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης και της μακρινής Κίνας, όπου υπάρχει έδρα και διδάσκονται τα ελληνικά.

Η Ελλάδα, ωστόσο, ζει -ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια- την «εισβολή» ξένων λέξεων, κυρίως της αγγλικής, που είτε περνούν στη γλώσσα καθαρά, είτε μετουσιώνονται σε λέξεις με ξένη και ελληνική χροιά.

Η γλώσσα έχει επηρεαστεί κυρίως από τις νέες τεχνολογίες και τώρα οι επιστήμονες αναζητούν τρόπους να «ενσωματώσουν» τους τεχνολογικούς όρους και εκφράσεις στο σώμα της. Αυτό γίνεται, τόσο στην Ελλάδα, όσο και γενικότερα στην Ευρώπη.

Στην Ελλάδα με το συγκεκριμένο θέμα ασχολείται το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας και αφορμή για να ασχοληθεί το ΑΠΕ-ΜΠΕ με αυτό στάθηκε η συνδιάσκεψη, που έγινε πριν λίγες μέρες στη Θεσσαλονίκη, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών χωρών, οι οποίοι συζήτησαν ζητήματα, που αφορούν 22 γλώσσες. Αντικείμενο της συνδιάσκεψης ήταν «η ενσωμάτων των τεχνολογιών στην έρευνα για κάθε γλώσσα».