Με 1,7 εκατομμύρια ευρώ χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» το έργο «Αντιπυρική Προστασία των Κοινοτικών και Προστατευτικών Δασών του Δήμου Πολυγύρου», έπειτα από την ένταξή του στο Μέτρο 226 Δράση 1 «Βελτίωση των συνθηκών πρόληψης για την αντιπυρική προστασία των δασών και των δασικών εκτάσεων και αποκατάσταση δασών και δασικών εκτάσεων που έχουν υποστεί καταστροφές κυρίως από τις πυρκαγιές».

Ο δήμαρχος Πολυγύρου Αστέριος Ζωγράφος επεσήμανε πως, η ένταξη του δήμου στο πρόγραμμα θα συμβάλλει καθοριστικά στην αντιπυρική θωράκιση της περιοχής. Υπογράμμισε δε, ότι, στο πλαίσιο των προσπαθειών του δήμου για την προστασία του περιβάλλοντος εντάχθηκαν στο ΕΣΠΑ με 4,87 εκ. ευρώ οι δράσεις για την αναβάθμιση των βιολογικών Γαλάτιστας και Ορμύλιας, ενώ προηγήθηκαν οι βιολογικοί Πολυγύρου-Καλυβών και Ολύνθου.