Με Απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστρατήγου Ελευθέριου Οικονόμου, τοποθετήθηκαν σήμερα οι τέσσερις Αντιστράτηγοι της Ελληνικής Αστυνομίας, ως ακολούθως:

 · Ιωάννης ΡΑΧΩΒΙΤΣΑΣ ως Υπαρχηγός του Σώματος

· Νικόλαος ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ως Προϊστάμενος Επιτελείου του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας

· Νικόλαος ΣΕΡΕΤΗΣ, ως Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος και

· Γρηγόριος ΜΠΑΛΑΚΟΣ, ως Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδος