Στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδιασμού της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, οι Υπηρεσίες Τροχαίας, με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας και την αναβάθμιση του επιπέδου της οδικής ασφάλειας, στην ευρύτερη περιοχή του Κέντρου της Αθήνας, διενεργούν καθημερινά συστηματικούς ελέγχους για την αποτροπή των παράνομων σταθμεύσεων και τη βεβαίωση αντίστοιχων παραβάσεων.

Κατά τη διάρκεια χθεσινών ελέγχων, βεβαιώθηκαν συνολικά πεντακόσιες εξήντα παραβάσεις παράνομων σταθμεύσεων εκ των οποίων, τριακόσιες εβδομήντα δύο 372 σε Ι.Χ.Ε., δεκαοκτώ σε Δ.Χ.Ε., εκατόν πενήντα εννέα σε δίκυκλα, δέκα σε φορτηγά και μία σε λεωφορείο. Επίσης, αφαιρέθηκαν εκατόν δεκαεννέα  ζεύγη πινακίδων κυκλοφορίας από Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα.

Οι έλεγχοι για τις παράνομες σταθμεύσεις, που συχνά αποτελούν και αιτία πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων, θα συνεχιστούν αμείωτα.