Σε δύο στρατόπεδα έχει χωριστεί το Πανεπιστήμιο Αθηνών με αφορμή τη διαθεσιμότητα των διοικητικών υπαλλήλων, όπως διαφαίνεται και από την τελευταία ανακοίνωση του Πρύτανη Θεόδωρου Πελεγρίνη.

Όπως αναφέρει στο κείμενό του «Τα θεσμικά όργανα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πρύτανης – Σύγκλητος) που έχουν την ευθύνη της Ακαδημαϊκής Λειτουργίας του, με μελέτες που έχουν συνταχτεί από τα αρμόδια όργανα και έχουν υποβληθεί στο Υπουργείο Παιδείας και στο Συμβούλιο Ιδρύματος, διαπιστώνουν ότι η διαθεσιμότητα του διοικητικού προσωπικού θα οδηγήσει άμεσα στην πλήρη αδυναμία της Ακαδημαϊκής του Λειτουργίας του ΕΚΠΑ. Το Πανεπιστήμιό μας, για το λόγο αυτό, έχει καταφύγει στη δικαιοσύνη ακολουθώντας την ομόφωνη απόφαση της συνόδου των Πρυτάνεων. Τις μέρες αυτές δίνεται η δικαστική μάχη».

Την ίδια ώρα, σύμφωνα πάντα με τον κ. Πελεγρίνη, τα μέλη του Συμβουλίου του Ιδρύματος, συναντώνται με τον υπουργό Παιδείας και συμφωνούν η διαθεσιμότητα να αφορά λιγότερους και η κινητικότητα περισσότερους υπαλλήλους.

Είχε προηγηθεί η ανακοίνωση των μελών του Συμβουλίου του Ιδρύματος που επιβεβαίωνε το αίτημα αυτό προς τον κ. Αρβανιτόπουλο:
«Η Επιτροπή ανέλυσε στην ηγεσία του Υπουργείου τα σοβαρότατα προβλήματα και τις δυσλειτουργίες που δημιουργεί η διαθεσιμότητα τόσου μεγάλου αριθμού διοικητικών υπαλλήλων στο Ίδρυμα. Ζήτησε τη δημοσιοποίηση της Ειδικής Έκθεσης Τεκμηρίωσης (εισήγηση προς τον Υπουργό Παιδείας για την  αναδιοργάνωση των δομών των ΑΕΙ της ομάδας διοίκησης έργου που συγκροτήθηκε με την υπ' αρ.
131095/17.9.2013 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, βλ. ΦΕΚ 2384/24.9.2013, Τεύχος Β'), καθώς και του απορρέοντος βάσει αυτής, αριθμού των υπαλλήλων ανά κατηγορία και Ίδρυμα που εμπίπτουν στη διαθεσιμότητα.

Ο κύριος Υπουργός διαβεβαίωσε την Επιτροπή ότι τα παραπάνω στοιχεία θα κατατεθούν στα Πρακτικά της Βουλής, πιθανώς και σήμερα. Επίσης, η ηγεσία του Υπουργείου έδειξε διάθεση  ανταπόκρισης στο αίτημα της επιτροπής του Συμβουλίου Ιδρύματος για την ένταξη όσο το δυνατόν μεγαλύτερου αριθμού των υπό διαθεσιμότητα υπαλλήλων του ΕΚΠΑ στην κινητικότητα».