«Εξαιρετικά προβληματικό και απαρχαιωμένο», χαρακτηρίζει σε ανακοίνωσή του ο δήμος Αθηναίων το νομικό καθεστώς, που διέπει τη διαδικασία δήλωσης γεννήσεων, με αφορμή την υπόθεση του μικρού κοριτσιού που εντοπίστηκε σε καταυλισμό στη Λάρισα, χωρίς να έχει σχέση το γονιδιακό του αποτύπωμα με τους φερόμενους ως γονείς του ρομά, και η ληξιαρχική πράξη γέννησης του είχε εκδοθεί από τον δήμο Αθηναίων.

Όπως δηλώνει η δημοτική Αρχή, «με την εφαρμογή του νόμου 344/76, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη σύνταξη ληξιαρχικής πράξης γέννησης δεν απαιτείται πιστοποιητικό γέννησης από μαιευτήριο, αλλά αρκεί η δήλωση ενός γονέα και δύο επιπλέον μαρτύρων, που ήταν παρόντες κατά τη γέννηση του παιδιού. 

Ληξιαρχική πράξη γέννησης εκδίδεται από τον δήμο, στον οποίο ο γονέας δήλωσε ότι έλαβε χώρα το γεγονός. Αν και ο νόμος επιβάλλει τη δήλωση της γέννησης εντός 10 ημερών, εντούτοις προβλέπει ότι οι γονείς μπορούν να δηλώσουν τη γέννηση του παιδιού, ακόμη έως και την ενηλικίωσή του, με καταβολή χρηματικού προστίμου».

Από τον δήμο Αθηναίων, τονίζεται ότι η δημοτικό Αρχή θα περιμένει την πιστοποίηση των αστυνομικών και εισαγγελικών αρχών, περί ψευδούς βεβαίωσης των γονέων και κατόπιν θα εφαρμόσει τη νομιμότητα, προκειμένου να ανακληθεί η συγκεκριμένη ληξιαρχική πράξη, η «οποία φέρεται να είναι προϊόν ψευδών βεβαιώσεων».